ابزار مورد نياز جهت استفاده از اينترنت
تجهيزات مورد نياز براي برقراري ارتباط با شبكه اينترنت عبارتند از:
1- كامپيوتر تبلت یا گوشی با قدرت و سرعت مناسب

2- يك مودم
3- يك خط تلفن براي برقراري ارتباط با مركز
4- عضويت در مركز خدمات اينترنت
5- داشتن سيستم عامل مناسب
6- جستجوگر مناسب