اعلانات سایت

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه دارند

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه دارند

از ابراهیم حقیقی در
Number of replies: 0

دانشجویان محترم

همانگونه که در جلسه اول مطرح شد هر دانشجو می بایست تا 24 اسفند طرح اولیه کارنما را از طریق سایت ارسال کند. 

کسانی که در این مدت طرح را ارسال نکنند دو نمره  از دست خواهد داد.

ضمنا به منظور ثبت حضور و غیاب در سامانه هفته ای یک بار ورود به میزکار الزامی است.

سلامت و موفق باشید