اعلانات سایت

راهنمای درج فیلم با استفاده از لینک

راهنمای درج فیلم با استفاده از لینک

از ابراهیم حقیقی در
Number of replies: 0

فایل ویدیو خود را در یکی از سایت های اشتراک فیلم بارگذاری و لینک مستقیم ویدیو را کپی کنید.

در میزکار روی لینک فیلم تدریس کلیک کنید

روی شروع مباحثه جدید کلیک کنید

در قسمت موضوع عنوان و پایه درسی را که تدریس کرده اید بنویسید.

در قسمت متن از ایکن های بالای پنجره آیکن insert or edit an audio /video file را انتخاب کنید

در پنجره باز شده:


1سربرگ ویدیو را انتخاب کنید

2 در مستطیل مشخص شده با شماره 2 (video source url)لینک ویدیو را که قبلا کپی کردید پیست کنید

3  روی دکمه Inset Mediaکلیک کنید.

در اینجا به صفحه لینک فیلم تدریس منتقل شدید

روی دکمه طرح در تالار کلیک کنید