اعلانات سایت

تمدید مهلت ارسال طرح پروژه

تمدید مهلت ارسال طرح پروژه

از ابراهیم حقیقی در
Number of replies: 0

ضمن تشکر از دانشجویان محترمی که در مهلت مقرر طرح را ارسال کردند. مهلت ارسال تا 26 اسفند تمدید گردید.
کسانی که در این مدت طرح خود را در سایت بارگذاری نکنند از 2 نمره آن محروم خواهند شد